html site creator


Poradnia
Onkologiczna

W ramach Poradni onkologicznej prowadzimy na szeroką skalę profilaktykę onkologiczną wczesną, pierwotną i wtórną.

    • Celem profilaktyki wczesnej jest utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i        zapobieganie szerzeniu się niekorzystnych wzorców zachowań.    

    • Celem profilaktyki pierwotnej (I fazy) jest zapobieganie chorobie poprzez kontrolowanie        czynników ryzyka, w odniesieniu do osób narażanych na czynniki ryzyka- staramy się        wpłynąć na poprawę świadomości zdrowotnej u naszych pacjentów.

    • Celem profilaktyki wtórnej (II fazy) jest dążenie przez nas do rozpoznania stanów        przednowotworowych lub raka w stadium wczesnym.

    • Celem profilaktyki III fazy są wszelkie działania zmierzające w kierunku zahamowania        postępu choroby oraz ograniczeniu powikłań.

 Nowotworami, w których badania przesiewowe mają uzasadnienie są:

    • rak piersi

    • rak szyjki macicy

    • rak gruczołu krokowego

    • rak jelita grubego

Ponadto Poradnia zapewnia kompleksową opiekę i konsultacje dla pacjentów ze zdiagnozowaną już chorobą oraz po leczeniu operacyjnym.


Do poradni pacjenci przyjmowani są bez skierowania lekarskiego.