open source website creator

Poradnia Chemioterapii

Chemioterapia polega na zaaplikowaniu Pacjentowi specjalnych leków, które mają za zadanie niszczyć komórki nowotworowe znajdujące się w organizmie.
Aktualnie wykorzystuje się do tego celu leki cytostatyczne, leki ukierunkowane molekularnie, leki hormonalne i immunoterapię. Każda z tych grup leków ma inny mechanizm działania i dlatego często łączy się je tworząc indywidualne ,,schematy” leczenia. Leki przygotowywane są przez zespół wykwalifikowanych farmaceutów w aptece szpitalnej.
W Poradni Chemioterapii realizowane są świadczenia ambulatoryjne zgodne z zakresem i wymaganiami zawartymi w podpisanej umowie z NFZ.