free html web maker


Rejestracja

Dla Państwa prowadzimy rejestrację telefoniczną:
Od Poniedziałku do Soboty
W godzinach: 8:00-18:00

Pod nr telefonu: 63 242 80 09NASZ ADRES:
Przychodnia Lekarska KOMED
Ul. Wojska polskiego 6
62-500 Konin


INFORMACJE DODATKOWE:
Odwołanie wizyty lub zmiana terminu
W przypadku rezygnacji z wizyty w poradni w wyznaczonym terminie, prosimy o poinformowanie o tym Rejestracji i/lub ustalenie nowego terminu.
Przyjęcia Pacjentów w Poradni odbywają się według godzin ustalonych podczas rejestracji.

Pacjenci zgłaszający się do poradni powinni posiadać:
    • Dokument tożsamości z numerem PESEL

    • Ksero dodatkowej dokumentacji medycznej niezbędnej podczas zakładania historii                  choroby (jeśli pacjent taką posiada)

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOWODÓW UBEZPIECZENIA:
Przychodnia KOMED korzysta z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniodawców (eWUŚ).
Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, należy przedstawić Dowód tożsamości ze zdjęciem w celu sprawdzenia uprawnień Pacjenta w w/w systemie.
W przypadku braku potwierdzenia aktualnego statusu ubezpieczenia w toku weryfikacji uprawnień w systemie eWUŚ, konieczne jest podpisanie stosownego oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.